సేంద్రియ పద్దతులలో వ్యవసాయం చేస్తున్న ఆధునిక రైతు


ఆయన ఒక ఇంజినీర్. ఐతేనేం వ్యవసాయంలో ఆధునిక ఒరవడికి శ్రీకారం చుట్టారు. సేంద్రియ బాట పట్టి, అందరిచే శభాష్ అనిపించుకుంటున్నారు. ఆ ఇంట అందరూ ఆయన వెంటే. పూర్తి రసాయనాలతో కూడా సాధ్యం కాని దిగుబడులు ఆయన సొంతం. వరిలో కేవలం ఆవుపేడ, మూత్రం తో 35 బస్తాల నాణ్యమైన దిగుబడి సాదిస్థునారు. కోలమాన్ పెట్ లో వున్నా ఆయన 95 ఎకరాల వ్యవసాయ క్షేత్రం నిత్యం సందర్సకులతో కిటకిట లాడు తుంటుంది. ప్రకృతి  ప్రేమికులు,ఆరోగ్య అభిలాషులు ఆయన పండించిన ధాన్యం కై ఎగబడటం, ఆయన సేద్య విధానానికి నిజ రుజువు. రసాయనాలతో విసిగి వేసారిన రైతాంగానికి, కనువిప్పు లా ఆయన సేద్యం మార్గ దర్శ కంగా  వున్నది. ప్రతి రైతు సందర్శించ దగ్గ క్షెత్రమ్.
   

సందేశం

ఈ వారం (12 - 19,   నవంబర్ , 2015) సందేశం : రబీ మినుములో లద్దేపురుగు నివారణకు 0. 6 మిల్లీల కోరజేన్ మరియు 1 మిల్లీ డిక్లోరోవాస్ మందును 1 లీటరు  నీటికి కలిపి పైరంతా తడిచేల పిచికారి చెయ్యాలి . 

Diagnosis of Pests & Management

Diagnosis of Pest is must for Right Management strategy

Chilli Garlic Extract Spray affects the helicoverpa larva like this

Monitoring with pheromone traps let farmer take prophylactic measures

If farmer can identify pest & its stages, he judges treatment best

About Us

Krishi Vigyan Kendra is sponsored scheme of Indian Council of Agriculture Research, New Delhi. This KVK scheme is being operated in most of the districts of India. Each district will have at least one KVK. In Kurnool district of Andhra Pradesh, KVK started functioning in 1989 under an NGO - Shri Hanumantharaya Educational  & Charitable Society, Sanjamala, from Yagantipalle of Banaganapalle mandal. 

The mandated activities of KVK are :
1. Assessment of agricultural technologies emanated from National Agricultural Research System and Refinement of the same to suit to the local farming situations.
2. Demonstrating latest proven technologies in villages for its wider adoption by the farmers.
3. Training farmers, agriculture extension workers and rural youth.
4. Imparting Vocational Training to Rural youth and hand holding for establishing rural enterprises.